MENU

โปรแกรมประหยัดค่าใช้จ่าย

     ค่าใช้จ่ายประจำวันของคุณ คุณคิดว่าคุณลดได้ไหม บางสิ่งที่ไม่จำเป็นจริงๆ ลดมันไปบ้าง แล้วคุณจะรู้ว่า คุณมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นแค่ไหน

รู้หรือเปล่า กินกาแฟวันเว้นวัน
มีเงินเหลือ 7200 บาท!
*คำนวณจากกาแฟแก้วละ 40 บาท

อยากรู้ว่าทำยังไง?

ลองระบุค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคุณคร่าวๆ

  • บาท
  • บาท
  • บาท
  • บาท
  • บาท
  • บาท
  • + เพิ่มค่าใช้จ่ายอีก

รายการค่าใช้จ่ายของคุณมีดังนี้

{{result}}! คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ {{sum}} บาทใน 1 ปี!
{{name}}