MENU

ประกันออมทรัพย์

     คำนวณผลตอบแทนที่แท้จริงของประกันออมทรัพย์ มาดูกันว่าประกันออมทรัพย์แบบต่างๆ ให้ผลตอบแทนจริงๆ เท่าไรแน่

ผลตอบแทนแท้จริง ของประกันออมทรัพย์

กรุณาระบุรูปแบบแพ็คเก็จที่ต้องการคำนวณ
ปีที่ จ่ายค่ากรมธรรม์(บาท) ได้คืน(บาท)
ปีที่ 1 จ่าย บาท ได้คืน บาท
ฐานภาษีของคุณ : %

ผลตอบแทนที่แท้จริง : 2.028 % ต่อปี