MENU

โปรแกรมประหยัดค่าใช้จ่าย

     ค่าใช้จ่ายประจำวันของคุณ คุณคิดว่าคุณลดได้ไหม บางสิ่งที่ไม่จำเป็นจริงๆ ลดมันไปบ้าง แล้วคุณจะรู้ว่า คุณมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นแค่ไหน

รู้หรือเปล่า กินกาแฟวันเว้นวัน
มีเงินเหลือ 7200 บาท!
*คำนวณจากกาแฟแก้วละ 40 บาท

อยากรู้ว่าทำยังไง?

ลองระบุค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคุณคร่าวๆ

  • บาท
  • บาท
  • บาท
  • บาท
  • บาท
  • บาท
  • + เพิ่มค่าใช้จ่ายอีก

รายการค่าใช้จ่ายของคุณมีดังนี้

{{result}}! คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ {{sum}} บาทใน 1 ปี!
{{name}}

การใช้คุกกี้

ก.ล.ต. ใช้คุกกี้จำเป็นเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และอาจใช้คุกกี้ชนิดจดจำข้อมูลซึ่งคุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานได้เพื่อใช้ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ โดย ก.ล.ต. จะไม่ใช้คุกกี้ชนิดนี้หากคุณเลือกปิดการใช้งาน การใช้เครื่องมือนี้ จะติดตั้งคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อที่จะจดจำข้อมูลการตั้งค่าต่าง ๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ ก.ล.ต. ใช้ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ “คุกกี้”


คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย การเข้าสู่ระบบ คุณสามารถปิดการใช้งานคุ้กกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์


คุกกี้วิเคราะห์

ก.ล.ต. ใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ “คุกกี้”


Cookie Control Icon